Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ακαδημαϊκής άδειας χρήσης λογισμικού ΙΒΜ SPSS STATISTICS & IBM SPSS AMOS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, Αθήνα […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων και αναβατορίων ΑΜΕΑ

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και περιοδικής πιστοποίησης ανελκυστήρων […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδώματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδώματος στην πρόσοψη καθώς και ζαρντινιέρας, αποκατάσταση φθαρμένου κουφώματος αλουμινίου, διαμόρφωση χώρου, για […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την αναβάθμιση του computer room των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Αναβάθμιση του computer room των […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τεμαχιστικής μηχανής

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια […]

Διαβάστε περισσότερα