Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια, απεγκατάσταση παλαιών και εγκατάσταση 48 νέων κλιματιστικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια, απεγκατάσταση παλαιών και […]

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη  τριών (3)  αναδόχων  […]

Διαβάστε περισσότερα

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια […]

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. ΚΥ/2019-624 διακήρυξη (προμήθεια προϊόντων καθαριότητας)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί της υπ’αριθμ. K.Y/2019-624 διακήρυξης για την Προμήθεια προϊόντων ειδών καθαριότητας  για τις Μονάδες / Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια προϊόντων ειδών καθαριότητας

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια & εγκατάσταση επαγγελματικών συσκευών και επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΠΑΡ/2018/46 […]

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στην Καλαμάτα

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, για τις […]

Διαβάστε περισσότερα