Διοίκηση και κοινωνικός σχεδιασμός στον τομέα της αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης

Το ΚΕΘΕΑ με δεδομένη την τρέχουσα οικονομική κρίση και με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης το […]

Διαβάστε περισσότερα