Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής για απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα στις «Γραφικές Τέχνες» στη Θεσσαλονίκη.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ   (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ – ΙΘΑΚΗ) Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης «Γραφικές Τέχνες» Το Εξειδικευμένο […]

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ένταξης ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ) στο πλαίσιο των στρατηγικών του στόχων […]

Διαβάστε περισσότερα