Πίνακες υποβαλλόντων, αποκλειομένων, κατάταξης και καλουμένων σε συνέντευξη με βάση τη βαθμολογία κριτηρίων, μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής ενστάσεων – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των […]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», από τη Νομική Σχολή ΑΠΘ και τη Νομική Σχολή του Παν. Λευκωσίας σε […]

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ και Δήμου Ιωαννιτών για την εξάρτηση από το διαδίκτυο/gaming

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Τρόποι αντιμετώπισης της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου/gaming» πραγματοποιούν το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ και το Κέντρο Κοινότητας του […]

Διαβάστε περισσότερα