Γιορτή του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα

Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ υποστηρίζει νέους με πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης μέσω του Προγράμματος Συμβουλευτικής που έχει δημιουργήσει στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα. Το Πρόγραμμα προσφέρει ενημέρωση, κινητοποίηση και προετοιμασία για ένταξη σε συμβουλευτική ή θεραπευτική δομή εντός ή εκτός φυλακής, βάσει των προβλέψεων του νόμου για “υφ’ ‘ορον απόλυση”.

Oι φωτογραφίες είναι από γιορτή που διοργάνωσε το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα με τη συμμετοχή μελών, εργαζομένων, φίλων και εθελοντών/τριών του.