Πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα