Εικαστική έκθεση ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για τη στήριξη του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ