12.06.2018

Πώς γίνεται η απεξάρτηση από τον τζόγο;

Η απεξάρτηση από τον τζόγο απαιτεί μεγάλη αυτοπειθαρχία και κίνητρο από την πλευρά του εξαρτημένου. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι υποστήριξης ατόμων που έχουν εθιστεί στα τυχερά παιχνίδια.  Για όλες τις θεραπείες απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ίδιο το άτομο να παραδεχθεί ότι έχει πρόβλημα. Το επόμενο βήμα είναι να απευθυνθεί σε εγκεκριμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουν θεραπεία και υποστηρίζουν συγχρόνως τα άτομα του στενού περιβάλλοντος τους εξαρτημένου.

Στο ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ για τον τζόγο, διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου και με το σκεπτικό να μην αποκοπεί από το περιβάλλον του και τις δραστηριότητές του. Συγκεκριμένα, η ψυχολογική θεραπεία που προσφέρεται περιλαμβάνει:

  • ατομική συμβουλευτική και υποστήριξη
  • καταγραφή, επεξεργασία και κατανόηση της πορείας που έχει οδηγήσει στην προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια
  • στρατηγική και μεθόδους για τη μείωση της ενασχόλησης με τον τζόγο
  • ανάπτυξη κινήτρων για την αποχή
  • εκπαίδευση για την αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού ρίσκου
  • εκμάθηση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων
  • ομάδες ανωνύμων αυτοθεραπευόμενων παικτών
  • θεραπεία οικογένειας και θεραπείας ζεύγους

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, οικογενειακούς θεραπευτές.

< Πίσω