12.06.2018

Πώς γίνεται η απεξάρτηση από το αλκοόλ;

Η θεραπεία του αλκοολισμού είναι πολυεπίπεδη και μακροχρόνια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται σωματική αποτοξίνωση πριν από τη διαδικασία ψυχικής απεξάρτησης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος χρειάζεται να απευθυνθείτε σε ένα εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Στο ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, το πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης του ΚΕΘΕΑ για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από το αλκοόλ, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ατομική και ομαδική συμβουλευτική και θεραπεία οικογένειας ή ζεύγους, εστιάζοντας:

  • στη μείωση του στρες
  • στην ανεύρεση μεθόδων για τον περιορισμό της χρήσης αλκοόλ ή την αποχή από αυτό
  • στη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας του ατόμου.
  • στην εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων και στην πρόληψη της υποτροπής
  • στην αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων

Οι υπηρεσίες παρέχονται από διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και οικογενειακούς θεραπευτές.

< Πίσω