12.06.2018

Ποια είναι τα συμπτώματα που δείχνουν ότι κάποιος είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ;

Εξάρτηση από το αλκοόλ υπάρχει, όταν το άτομο ικανοποιείται μόνο με τη συνεχή και σε μεγάλη ποσότητα κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα που δείχνουν ότι κάποιος είναι εθισμένος στο αλκοόλ. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξής:

  • συνεχής επιθυμία για διακοπή ή αποτυχημένες προσπάθειες για ελάττωση της κατανάλωσης
  • σπατάλη πολύ χρόνου στη διαδικασία εξεύρεσης αλκοόλ για κατανάλωση
  • συμπτώματα στέρησης (αδρός τρόμος χεριών, γλώσσας και βλεφάρων), εφιδρώσεις, ναυτίες και εμετός, διέγερση αυτόνομου νευρικού συστήματος, ευερεθιστότητα, άγχος, κεφαλαλγία, αϋπνία, γενικευμένοι επιληπτοειδείς σπασμοί κ.ά.
  • περιορισμός οικογενειακών, κοινωνικών και εργασιακών δραστηριοτήτων
  • παρουσία ανοχής στη χρήση της ίδιας ποσότητας αλκοόλ
  • λήψη αλκοόλ με σκοπό την αποφυγή ή την ανακούφιση των στερητικών συμπτωμάτων

Πολλά από τα συμπτώματα αυτά μπορεί να διαρκούν τουλάχιστον ένα μήνα ή να επαναλαμβάνονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

< Πίσω