Πιστοποίηση IC&RC


Με πρωτοβουλία του ΚΕΘΕΑ έχει συσταθεί η Επιστημονική Επιτροπή Πιστοποίησης Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης (Alcohol & Drug Counselors) και Συμβούλων Πρόληψης (Prevention Specialists) για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Mάλτα και τη Bουλγαρία, σε συνεργασία με το IC&RC. Η Επιστημονική Επιτροπή για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία εξετάζει αιτήσεις και παρέχει πιστοποίηση σε επαγγελματίες που μένουν μόνιμα και εργάζονται στα κράτη αυτά, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές αλλά και τις ιδιαίτερες πολιτισμικές συνθήκες κάθε χώρας.

Tο Διεθνές Συμβούλιο Ενιαίας Πιστοποίησης IC&RC (International Certification & Reciprocity Consortium), που ιδρύθηκε το 1981, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός μέλη του οποίου είναι φορείς που πιστοποιούν συμβούλους τοξικοεξάρτησης, κλινικούς επόπτες/τριες, ειδικούς στην πρόληψη, επαγγελματίες που ασχολούνται με τις συνυπάρχουσες διαταραχές και επαγγελματίες που εργάζονται στον χώρο της ποινικής δικαιοσύνης.

Το IC&RC αποτελείται από 76 οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 45.000 πιστοποιημένους/ες συμβούλους διεθνώς. Έργο του IC&RC είναι η προστασία του κοινού, με την προώθηση κοινών προτύπων για τη θεραπεία και την πρόληψη, καθώς και η διευκόλυνση της μεταφοράς των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πιστοποιημένων επαγγελματιών στον χώρο των εξαρτήσεων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται το Συμβούλιο (Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδάς, Κύπρος, Μάλτα, Σουηδία, Bουλγαρία κ.ά.).

Δείτε περισσότερα:
Πιστοποίηση Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης
Πιστοποίηση Συμβούλων Πρόληψης

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του IC&RC: ICRC@kethea.gr