Ευρωπαϊκά προγράμματα


Συμμετέχοντας ως συντονιστής ή εταίρος σε προγράμματα ΕΕ /ΕΣΠΑ, το ΚΕΘΕΑ ενισχύει τη θεραπεία και την κοινωνική ένταξη, καθώς και την εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα των εξαρτήσεων. Την τρέχουσα περίοδο υλοποιούνται τα παρακάτω προγράμματα:

MEDICI-Χαρτογραφώντας το πεδίο της ψηφιακής ένταξης για την υποστήριξη της συνοχής και ενσωμάτωσης
Το MEDICI είναι ένα διετές ευρωπαϊκό σχέδιο με στόχο τη δημιουργία και προβολή των υφιστάμενων καλών πρακτικών ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην Ψηφιακή Κοινωνία στις 28 χώρες μέλη της ΕΕ. Το Σχέδιο MEDICI αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού, ώστε να διευκολύνει την ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων και κοινοτήτων στην Ευρώπη.

Reintegration Τhrough Sport –RTS, Erasmus+ Sport
Χρηματοδοτούμενο απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συντονιστή το ΚΕΘΕΑ και εταίρους από την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Νορβηγία, το πρόγραμμα RTS έχει στόχο να αναδείξει τον πολυδιάστατο ρόλο του αθλητισμού και των υπαίθριων δραστηριοτήτων στην πρόληψη, τη θεραπεία και την επανένταξη.

Community Animateur –COMANITY, Erasmus + 
Το πρόγραμμα COMANITY αποσκοπεί στην κατάρτιση νέων από ευάλωτες ομάδες, ώστε να αναλάβουν τον ρόλο εμψυχωτών στην κοινότητα, αλλά και στην ευαισθητοποίηση επαγγελματιών που ασχολούνται με την υποστήριξη ευάλωτων ή περιθωριοποιημένων νέων. Συντονίζεται από τον Arcola Research της Αγγλίας με τη συμμετοχή 9 ευρωπαίων εταίρων, μεταξύ των οποίων και το ΚΕΘΕΑ.

Stay TunedMείνε συντονισμένος», Erasmus+
Δωδεκάμηνο πρόγραμμα βιωματικής, μη τυπικής μάθησης, με όχημα το ραδιόφωνο και τη μουσική, για μέλη και απόφοιτους /εςπρογραμμάτων απεξάρτησης, νέους και νέες σε κίνδυνο, φοιτητές/τριες και εθελοντές/ντριες από την Ελλάδα και την Ιταλία. To πρόγραμμα συντονίζει το ΚΕΘΕΑ με εταίρο το Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus.

Prevention, Addictions and Therapy-PATH, Εrasmus+
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα PATH, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα δομημένου διαλόγου μεταξύ μελών θεραπευτικών προγραμμάτων και νέων ηλικίας έως 30 ετών από 4 ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε θέματα εξαρτήσεων. Οι προτάσεις των 60 νέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν σε ανοικτή ημερίδα στην Αθήνα.

Εκπαίδευση και κινητικότητα στελεχών, Erasmus+
Το 2018, στο πλαίσιο του Easmus+, στελέχη του KEΘΕΑ θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα στο πεδίο των επαγγελματικών ενδιαφερόντων τους στην Ιρλανδία και στην Γαλλία, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις στη Νορβηγία, την Τσέχικη Δημοκρατία και το Βέλγιο.