Εκπαίδευση επαγγελματιών


Για την προαγωγή του επιστημονικού διάλογου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των επαγγελματιών, το ΚΕΘΕΑ σχεδιάζει και εφαρμόζει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που στηρίζονται στις αρχές της δια βίου μάθησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται τόσο σε νέα όσο και σε έμπειρα στελέχη φορέων θεραπείας και πρόληψης, σε ερευνητές/τριες, φοιτητές/τριες αλλά και σε επαγγελματίες άλλων χώρων που συνδέονται με την αντιμετώπιση του φαινόμενου, όπως εισαγγελικοί λειτουργοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, στελέχη της εκπαίδευσης κ.λπ.

Κύριοι συνεργαζόμενοι φορείς με το ΚΕΘΕΑ στην παροχή εκπαίδευσης είναι η Νομική Σχολή του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας San Diego και το Tavistock Institute of Human Relations.

Τα κυριότερα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ σε ετήσια βάση είναι:

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Δι-ιδρυματικο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις». Υλοποιείται από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με τη συνεργασία του ΚΕΘΕΑ. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, 18μηνης διάρκειας και προσφέρει δύο κατευθύνσεις: Ποινικό Δίκαιο των Εξαρτήσεων και Νομική και Θεραπευτική Διαχείριση των Εξαρτήσεων.

Μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα

 • «Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης: Γνώσεις, δεξιότητες, στάση στην επαγγελματική πρακτική», σε συνεργασία με το Τμήμα
  Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια San Diego, διάρκειας 180 ωρών.

Βραχύχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα

 • Ομάδες αυτοβοήθειας-αλληλοβοήθειας
 • Πρόληψη της υποτροπής στη χρήση ουσιών
 • Συνέντευξη κινητοποίησης
 • Αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση εκπαιδευτών/τριών
 • Eκπαίδευση εκπαιδευτών υπό απεξάρτηση και απεξαρτημένων ατόμων
 • Eκπαίδευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική υπό απεξάρτηση και απεξαρτημένων ατόμων
 • Εκπαίδευση στη διεργασία και δυναμική των ομάδων για τα στελέχη των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ), στο πλαίσιο  μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας
 • Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης φοιτητών/τριών Ιατρικής σε θέματα εξαρτήσεων, σε συνεργασία με την HeLMSIC (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής)

Eπίσης, το KEΘEA δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και φοιτήτριες από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και προσφέρει προγράμματα έρευνας σε μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ή υποψήφιους/ες διδάκτορες.

Δείτε παρακάτω στα Νέα, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ ή επικοινωνήστε με τον Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ.