Έρευνα & εκπαίδευση


Στο KΕΘΕΑ η εκπαίδευση και η έρευνα γύρω από τις εξαρτήσεις συναντούν την πράξη. Αποτελούν εργαλεία για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της κλινικής πρακτικής, και για καλύτερες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις εξελισσόμενες ανάγκες όσων έχουν ανάγκη από βοήθεια.