11.04.2014

Το Εθνικό Θέατρο εγκαινιάζει συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ (“Ελευθεροτυπία”)

Άρθρο για τη δημιουργία του Χώρου Δράσης από το Εθνικό Θέατρο και το ΚΕΘΕΑ. Πεδίο συνάντησης ιδεών, διαλόγου, επαφής με το διαφορετικό και πειραματισμού σε νέες θεατρικές φόρμες, ο Χώρος Δράσης προσφέρει θεατρικά εργαστήρια για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, τα οποία συντονίζονται από θεραπευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό των δύο φορέων.

< Πίσω