17.12.2021

Ενισχύοντας το δίκτυο υπηρεσιών στην Ήπειρο

Η κοινωνική διάσταση της χρήσης ουσιών.

Οι αποκλεισμένες και επιβαρυμένες ομάδες.

Η ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της εξάρτησης.

Με τη στήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 ενισχύεται το δίκτυο δομών για την πρόληψη των εξαρτήσεων, τη θεραπεία ολόκληρου του φάσματος των εξαρτητικών συμπεριφορών και την επανένταξη των απεξαρτημένων.

Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος: το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ηπείρου με έδρα την Άρτα, το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης και την Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα.

Δείτε το σχετικό video της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΥΔ Ηπείρου), στο οποίο τα στελέχη του ΚΕΘΕΑ παρουσιάζουν τις νέες μονάδες.

 

< Πίσω