Επαναλητπικός δημόσιος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στην Κοζάνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για μίσθωση ακινήτου στην Κοζάνη , […]

Read more