Υλικό ενημέρωσης


Για περισσότερο ενημερωτικό υλικό, καθώς και για έντυπα και εκδόσεις παλαιότερων ετών, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ενημέρωσης του ΚΕΘΕΑ, info@kethea.gr, τηλ. 210 9241993-6.

Για να δείτε και να κατεβάσετε το υλικό αγωγής υγείας και πρόληψης του ΚΕΘΕΑ πατήστε εδώ.

Για να δείτε και να κατεβάσατε τα τεύχη του επιστημονικού περιοδικού “Εξαρτήσεις” πατήστε εδώ.