Ενήλικες


Οι ενήλικες που ζητούν βοήθεια για τη χρήση ουσιών μπορεί να διαφέρουν με πολλούς τρόπους μεταξύ τους, όπως ως προς το χρονικό διάστημα που κάνουν χρήση και το πόσο αυτή επηρεάζει τη ζωή τους, την ουσία ή τις ουσίες που χρησιμοποιούν, την ηλικία, την οικογενειακή και επαγγελματική τους κατάσταση, τη σχέση τους με τον νόμο κ.ά. Το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει προγράμματα προσαρμοσμένα στις διαφορετικές αυτές ανάγκες:

Προγράμματα διαμονής

Ύστερα από σύντομη προετοιμασία εξωτερικής παρακολούθησης σε Συμβουλευτικό Κέντρο, το πρόγραμμα προσφέρει εντατική θεραπεία απεξάρτησης σε θεραπευτική κοινότητα διαμονής. Η θεραπευτική πορεία ολοκληρώνεται στο Κέντρο Κοινωνική Επανένταξης. Τα προγράμματα διαμονής απευθύνονται συνήθως σε ανθρώπους που χρειάζεται να απομακρυνθούν από τον τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας, μπορεί να  αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης ή δεν διαθέτουν ισχυρό υποστηρικτικό δίκτυο.

Ανοικτά προγράμματα

Τα ανοικτά προγράμματα είναι εξωτερικής παρακολούθησης και, ανάλογα με τις ανάγκες,  μπορεί να προϋποθέτουν καθημερινή συμμετοχή, σε ανοικτή θεραπευτική κοινότητα, ή να έχουν λιγότερο εντατικό χαρακτήρα και μικρότερη διάρκεια. Τα ανοικτά προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε ενήλικες που παρά το πρόβλημα χρήσης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά ενταγμένοι και διαθέτουν υποστηρικτικό περιβάλλον.

Βραδινά προγράμματα

Για εργαζόμενους/ες και φοιτητές/τριες λειτουργούν προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης με απογευματινό/βραδινό ωράριο. Στόχος των προγραμμάτων είναι να εναρμονίζεται η θεραπευτική διαδικασία με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δραστηριότητες όσων συμμετέχουν και να υποστηρίζεται η πορεία τους και σε αυτούς τους τομείς.

Προγράμματα για ειδικούς πληθυσμούς

Για ειδικούς πληθυσμούς, όπως οι χρήστες και οι χρήστριες στον δρόμο, οι κρατούμενοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες, οι μετανάστες/τριες και πρόσφυγες, οι εξαρτημένοι γονείς, λειτουργούν εξειδικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Όλα τα προγράμματα προσφέρουν υποστήριξη και θεραπεία σε συγγενείς και σημαντικούς/ες άλλους/ες.

Βρείτε εδώ τα προγράμματα που λειτουργούν στην περιοχή σας.