Χρήστες & χρήστριες στον δρόμο


Για τα εξαρτημένα από ουσίες άτομα που είναι αποκομμένα από υπηρεσίες και άλλες πηγές βοήθειας, βιώνουν έντονο κοινωνικό αποκλεισμό ή βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει στην Αθήνα το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ένα πρόγραμμα άμεσης πρόσβασης και μείωσης της συνδεόμενης με τη χρήση ουσιών βλάβης.

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ προσφέρει «ελεύθερο» από ουσίες χώρο διημέρευσης (στέκι) όπου οι εξαρτημένοι/ες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε φροντίδα, παραμένοντας μακριά από τους κινδύνους και τις καταπονήσεις της πιάτσας, καθώς και πρόγραμμα προσέγγισης στον δρόμο, μέσω κινητών μονάδων και πεζών εξορμήσεων.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης για ενεργούς χρήστες με υπηρεσίες κινητής μονάδας λειτουργεί και στη Θεσσαλονίκη από το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (για περισσότερα κάντε κλικ εδώ).

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τα εξαρτημένα άτομα και η κάλυψη των άμεσων αναγκών τους, καθώς και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών της χρήσης τόσο για τα ίδια όσο και για την κοινωνία. Η προσέγγιση αυτή δεν αποκλείει τον μακροπρόθεσμο στόχο ένταξης σε θεραπεία και επίτευξης της αποχής, χωρίς, ωστόσο, να τον θέτει ως προϋπόθεση για την παροχή υποστήριξης.

Τόσο στα στέκια (ή Ειδικά Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης) του ΚΕΘΕΑ όσο και κατά την προσέγγιση χρηστών/τριών στον δρόμο προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και παραπομπές σε τριτοβάθμια περίθαλψη.
  • Ψυχολογική υποστήριξη.
  • Δράσεις προαγωγής υγείας για ασφαλέστερη χρήση ουσιών και πρόληψη της διάδοσης νοσημάτων.
  • Ανταλλαγή ενέσιμου υλικού και διανομή προφυλακτικών.
  • Σίτιση, παροχή ιματισμού, φροντίδα της ατομικής υγιεινής.
  • Ενημέρωση και συμβουλευτική για θέματα νομικά και κοινωνικο-προνοιακής φροντίδας.
  • Απευθείας εισαγωγή σε Θεραπευτική Κοινότητα, σε περιπτώσεις κρίσης.
  • Διασύνδεση με θεραπευτικά προγράμματα και παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου.