Ναρκωτικά


H εξάρτηση δεν είναι ασθένεια. Είναι το σύμπτωμα πίσω από το οποίο βρίσκεται ένας ιδιαίτερος για κάθε άνθρωπο συνδυασμός από αιτίες, κυρίως ψυχολογικές και κοινωνικές. Η θεραπευτική προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ είναι ψυχοκοινωνική, στοχεύει στις ρίζες του προβλήματος, υποστηρίζει ολοκληρωμένα τον άνθρωπο και τον εμπλέκει ενεργητικά στη διαδικασία της προσωπικής του αλλαγής. Διαφόρων τύπων προγράμματα καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων, προσφέροντας στον καθένα/μία το είδος της στήριξης που έχει ανάγκη, όταν τη χρειαστεί. Δωρεάν, χωρίς διακρίσεις, χωρίς λίστες αναμονής, με σεβασμό στο απόρρητο.