Διαδίκτυο


Το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει προγράμματα εφήβων και νεαρών ενηλίκων που προσφέρουν υποστήριξη για τον εθισμό στο διαδίκτυο και τα video games. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι να περιοριστεί ο χρόνος που καταναλώνεται μπροστά στον υπολογιστή και η ενασχόληση με τα video games, και να μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες της ηλικίας τους.

Τα προγράμματα ενθαρρύνουν την εκπαίδευση, τη συναναστροφή με φίλους και φίλες, και την ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες. Συγχρόνως, ενισχύονται οι δεξιότητες επικοινωνίας με σημαντικούς άλλους και η αυτοαποτελεσματικότητά, ενώ διερευνώνται τυχόν ψυχικές διαταραχές που μπορεί να συνυπάρχουν με τον εθισμό ή τη συμπεριφορά κατάχρησης.

Η προσέγγιση είναι εξατομικευμένη. Το περιεχόμενο, η συχνότητα και η διάρκεια της παρέμβασης εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε ατόμου, ενώ υποστηρίζεται και το στενό του περιβάλλον.

Τα προγράμματα προσφέρουν:

 • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική.
 • Ψυχοθεραπεία.
 • Υποστηρικτικές ομάδες αυτοβοήθειας.
 • Ανάπτυξη προσωπικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική.
 • Ψυχο-κοινωνικές δραστηριότητες.
 • Οικογενειακές συναντήσεις.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, τηρείται το απόρρητο και προστατεύεται η ανωνυμία.

 

Υποστήριξη γονέων με παιδιά εξαρτημένα από το διαδίκτυο

Υποστήριξη προσφέρεται από το ΚΕΘΕΑ και στο οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά προς την ανάπτυξη τέτοιων συμπεριφορών. Τα προγράμματα ενισχύουν τον ρόλο και τις δεξιότητες των γονιών, όπως η ενεργητική ακρόαση, οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης και η άσκηση συνεπούς πειθαρχίας  και γονικού ελέγχου. Επιδιώκεται, επίσης, η αποκατάσταση των ορίων και των ρόλων μέσα στην οικογένεια και η διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, τηρείται το απόρρητο και προστατεύεται η ανωνυμία.

 

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για την πρόληψη της εξάρτησης από το διαδίκτυο

Μπορείτε να βοηθήστε το παιδί σας να χρησιμοποιεί με ασφάλεια και χωρίς υπερβολές το διαδίκτυο, το κινητό τηλέφωνο και τις άλλες μορφές της διαδραστικής τεχνολογίας.

 • Εξοικειωθείτε με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του κινητού τηλεφώνου και του διαδικτύου, γνωρίστε τις δυνατότητές τους, κατανοήστε τον ψηφιακό κόσμο και ενημερωθείτε για τους πιθανούς κινδύνους.
 • Τοποθετήστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κοινόχρηστο χώρο.
 • Συμφωνήστε εξαρχής με το παιδί τον χρόνο χρήσης.
 • Επιτρέψτε την πρόσβαση μόνο σε ιστοσελίδες και βιντεοπαιχνίδια που είναι κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού.
 • Αποτρέψτε τη χρήση ηλεκτρονικών/διαδικτυακών παιχνιδιών με επιθετικό περιεχόμενο.
 • Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο ως τιμωρία ή ως επιβράβευση.
 • Δημιουργήστε ευκαιρίες για πραγματικές σχέσεις με τους ανθρώπους και ενθαρρύνετε άλλα ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, πριν από την ψηφιακή κοινωνική δικτύωση και ψυχαγωγία.
 • Δημιουργήστε ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια και καλύψτε συναισθηματικά τα παιδιά και τα υπόλοιπα μέλη της.
 • Κάντε οικογενειακά διαλείμματα από την τεχνολογία μαζί με το παιδί.

 

Ποια είναι τα σημάδια εθισμού στο διαδίκτυο;

Αναζητήστε βοήθεια αν παρατηρήσετε κάποιες από τις παρακάτω συμπεριφορές στο παιδί σας:

 • Συνεχής ενασχόληση με το διαδίκτυο (στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο κινητό, στο tablet, στα ιντερνετ καφέ ή/και στο σπίτι) και απώλεια της αίσθησης του χρόνου κατά τη διάρκεια της χρήσης.
 • Έντονη επιθυμία για χρήση και αδυναμία ελέγχου της ή περιορισμού της.
 • Αυξανόμενη επένδυση στον τεχνολογικό εξοπλισμό ή συχνές συναλλαγές μέσω διαδικτύου (π.χ. αναβάθμιση λογισμικού ή/και εξοπλισμού, πώληση ή αγορά αντικειμένων ή εικονικών ηρώων των ψηφιακών παιχνιδιών).
 • Ανάπτυξη ανοχής στη χρήση, δηλαδή, ανάγκη σταδιακής αύξησης της χρήσης, προκειμένου να αντληθεί ικανοποίηση.
 • Ασυνέπεια σε σχέση με υποχρεώσεις και άλλες ασχολίες, πτώση των σχολικών επιδόσεων, αναβλητικότητα σε ζητήματα σπουδών, συχνές πρωινές απουσίες.
 • Χρήση του διαδικτύου ως μέσου διαφυγής από προβλήματα ή δυσάρεστες καταστάσεις.
 • Αδιαφορία για ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα που δεν σχετίζονται με το διαδίκτυο.
 • Συμπτώματα απόσυρσης και στέρησης, όταν διακόπτεται η σύνδεση, όπως ψυχο-κινητική διέγερση, θυμός, άγχος, θλίψη, εκνευρισμός, επιθετικότητα.
 • Ψέματα σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου ή απόκρυψή της.
 • Απειθαρχία και συγκρούσεις με άλλα μέλη της οικογένειας.

 

Βρείτε εδώ ένα ΚΕΘΕΑ κοντά σας,
αν χρειάζεστε βοήθεια για την εξάρτηση από το διαδίκτυο ή/και το gaming.  

 

Έντυπα για την εξάρτηση από το διαδίκτυο/gaming: Για νέους και νέες, για γονείς.