ΝΕΑ

 • Πίνακες επιλεγέντων/επιλαχόντων για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για την τηλεφωνική γραμμή και τηλεσυμβουλευτική 1114

  Διαβάστε περισσότερα
 • Πίνακες υποβαλλόντων, αποκλειομένων, κατάταξης και καλουμένων σε συνέντευξη πριν από τη διαδικασία ένστασης – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Διαβάστε περισσότερα
 • Πίνακες υποβαλλόντων, αποκλειομένων, κατάταξης και καλουμένων σε συνέντευξη πριν από τη διαδικασία ένστασης – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Διαβάστε περισσότερα
 • Πίνακες υποβαλλόντων, αποκλειομένων, κατάταξης και καλουμένων σε συνέντευξη πριν από τη διαδικασία ένστασης – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Διαβάστε περισσότερα
 • Πίνακες υποβαλλόντων, αποκλειομένων, κατάταξης και καλουμένων σε συνέντευξη πριν από τη διαδικασία ένστασης – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Διαβάστε περισσότερα
 • Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου-Περιφέρεια Θεσσαλίας

  Διαβάστε περισσότερα
 • Προκήρυξη για την εισαγωγή 70 φοιτητών στο ΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

  Διαβάστε περισσότερα

FAQ: Oυσίες & εξαρτήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βρες ένα ΚΕΘΕΑ κοντά σου

Θεραπευτικά Προγράμματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ