Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Ανακοίνωση για τις γυναίκες που διαπομπεύθηκαν το 2012 ως εκδιδόμενες και οροθετικές Να μπει τέρμα στην ατίμωση τους με την απόσυρση των φωτογραφιών τους από το Διαδίκτυο
 
    Αριθμός Λογαριασμού Δωρεών ΚΕΘΕΑ Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 117/296002-85