Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Επιστημονικές εκδόσεις
Οι επιστημονικές εκδόσεις του ΚΕΘΕΑ αφορούν πρωτότυπες εργασίες ή μεταφράσεις στα ελληνικά σημαντικών τίτλων της διεθνούς βιβλιογραφίας κυρίως σε θέματα  εξαρτήσεων.

Επιπλέον από το ΚΕΘΕΑ εκδίδονται οι Εξαρτήσεις, η μονή επιστημονική περιοδική έκδοση σε ελληνική γλώσσα που ειδικεύεται σε θέματα εξαρτήσεων.

Ακολουθεί η λίστα των εκδόσεων:

  • Περιοδικό «Εξαρτήσεις» - Eπιστημονική Περιοδική Έκδοση για θέματα Eξαρτήσεων
  • Εκδοτική συνεργασία ΚΕΘΕΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
  • Εκδόσεις για την επιμόρφωση και την εκπαίδευση επαγγελματιών                  

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για τις παραπάνω εκδόσεις.

Υλικό
Photo gallery
Video gallery
Αρχείο δελτίων Τύπου
Ενημερωτικές εκδόσεις
Επιστημονικές εκδόσεις
Βιβλιοθήκη για τις εξαρτήσεις
Άρθρα
Quiz