Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Άρθρα
Αγγέλου, Μ., Θλιβίτου, Ε., Μαρκουιζίδου - Γκίκα, Ε., Ρούσσος, Α., (2010). Ο ρόλος της εκπαίδευσης των καθηγητών σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ στην ανάπτυξη και ενίσχυση της πρόληψης στο σχολικό πλαίσιο. Εξαρτήσεις, τ. 16, σελ. 41

Αγραφιώτης, Δ. και Καμπριάνη, Ε. (2002). Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ. Συνοπτική θεώρηση της ερευνητικής μελέτης. Εξαρτήσεις, τ. 2. σελ. 13-40.

Ζώτου, Σ. και Κοπακάκη, Μ. (2005). Χρήση ουσιών στην εφηβεία. Παράγοντας φύλο και οικογενειακό ιστορικό. Εξαρτήσεις, τ. 8. σελ. 2-18.

Κουτρουβίδης, Π., Κούτρας, Β. (2007). Η σχολική πορεία εφήβων χρηστών ναρκωτικών ουσιών. Σχολική προσαρμογή, σχολική αποτυχία, εκπαιδευτική επανένταξη. Εξαρτήσεις, τ.12, σελ. 43

Κυρίτση, Ι., Παπαναστασάτος, Γ., Τριάντος, Π., Τσιώτρα, Σ., Γώγου, Χ., (2010). Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προαγωγή της αγωγής υγείας. Η εμπειρία και προοπτική της μακρόχρονης και εντατικής εκπαίδευσης των υπευθύνων αγωγής υγείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υπευθύνων συμβουλευτικών σταθμών νέων. Εξαρτήσεις, τ. 16. σελ. 22 -39.

Κυρίτση, Ι., Τσιώτρα, Σ., Θλιβίτου, Ε. (2010). Εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την προώθηση της πρόληψης στο Δημοτικό σχολείο.Εξαρτήσεις, τ. 16. σελ. 61 - 76.

Νταλιάνη, Ε., Σεργιάννη, Χ., (2008). Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο παραμονής στις θεραπευτικές κοινότητες. Εξαρτήσεις, τ. 14. σελ. 24 - 36.

Παπανδρέου, Π., Τουλούμη, Γ. και Πουλόπουλος, Χ. (2003). Εγκατάλειψη του σχολείου, χρήση ουσιών και παραβατικότητα. Εξαρτήσεις, τ. 4.σελ. 2 -29.

Πουλόπουλος, Χ. (2003). Είναι η διακοπή από τη θεραπευτική κοινότητα αποτυχία; Εξαρτήσεις, τ. 3. σελ. 3 -23.

Πουλόπουλος, Χ. (2004). Το αλκοόλ πρόδρομος ουσία στην υποτροπή των εξαρτημένων στα οπιούχα. Εξαρτήσεις, τ. 5. σελ. 2 -13.

Τρίαντος, Π. (2008). Η οικονομική αξιολόγηση των υπηρεσιών απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση της διεθνούς εμπειρίας. Εξαρτήσεις, τ. 14. σελ. 40 -49.

Τσιμπουκλή, Α., Αρμάος, Ρ., (2007). Η εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε θέματα συμβουλευτικής στο χώρο της αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος. Εξαρτήσεις, τ. 12. σελ. 30 -41.

Τσιώτρα, Σ., (2012). Ενίσχυση του παιδιού κατά το μεταβατικό στάδιο από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Εξαρτήσεις, τ. 16. σελ. 78- 97.
Υλικό
Photo gallery
Video gallery
Αρχείο δελτίων Τύπου
Ενημερωτικές εκδόσεις
Επιστημονικές εκδόσεις
Βιβλιοθήκη για τις εξαρτήσεις
Άρθρα
Quiz