Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Όφελος για την κοινωνία

Έρευνα του 2011 για τη συγκριτική αποτίμηση του κόστους της εξάρτησης και του κόστους συμμετοχής σε πρόγραμμα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ έδειξε ότι για κάθε ένα (1) ευρώ που διατίθεται στη θεραπεία εξοικονομούνται από 4,6 μέχρι 6,5 ευρώ, ανάλογα με το είδος του προγράμματος (διαμονής ή εξωτερικής παρακολούθησης). Η εξοικονόμηση προκύπτει από τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, δίωξης, απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, σωφρονισμού καθώς και των άλλων δαπανών που συνδέονται με τη ζωή στη χρήση και τις σχετιζόμενες με την εξάρτηση δραστηριότητες. Το όφελος αυτό, που αφορά απλώς τη συμμετοχή θεραπευτική κοινότητα, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της θεραπείας,  αυξάνεται σε βάθος χρόνου, καθώς, η συμμετοχή αυτή συνοδεύεται από σημαντικές πιθανότητες πλήρους αποθεραπείας. Αντίθετα, όσο μεγαλώνει η διάρκεια παραμονής στη χρήση ενισχύεται ο κοινωνικός αποκλεισμός και το κοινωνικό κόστος που συνδέεται με την εξάρτηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας, το κόστος συμμετοχής σε μια θεραπευτική κοινότητα δεν είναι μόνο μικρότερο από αυτό της παραμονής στη χρήση αλλά και από αυτό του εγκλεισμού.

Η λειτουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης αποτελεί μια αποδοτική επιλογή  τόσο από τη σκοπιά του ατόμου και της οικογένειάς του όσο και από τη σκοπιά του κοινωνικού συνόλου.


Δείτε εδώ όλη την έρευνα, όπως δημοσιεύτηκε στην έκδοση του Απολογισμού Έργου του ΚΕΘΕΑ για το 2011. Τι είναι το ΚΕΘΕΑ
Σε ποιους απευθύνεται
Θεσμικό πλαίσιο
Άνθρωποι
Πόροι
Διεθνείς σχέσεις
Aποτελεσματικότητα
Όφελος για την κοινωνία