Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Θεσμικό πλαίσιο
Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ (Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών 4139/2013),  διασφαλίζει τη διοικητική του αυτονομία, τη δυνατότητα να επιτελεί το έργο του χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις και τη συμμετοχικότητα στον τρόπο λήψης των αποφάσεων.

Το ΚΕΘΕΑ είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.  Ανώτατο θεσμικό του όργανο είναι η Γενική του Συνέλευση, όπου συμμετέχουν περισσότερα από 900 άτομα από όλη τη χώρα: οι εργαζόμενοι, τα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων στη φάση της κοινωνικής επανένταξης, οι Σύλλογοι Οικογένειας (Δ.Σ.) των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και τα  επίτιμα (τέως μέλη) του αιρετού Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης προτείνουν τις υποψηφιότητες για τα 9 από τα 11 τακτικά μέλη και τα για τα 3 αναπληρωματικά του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ και αποφασίζουν για τη σύνθεσή του με ψηφοφορία. Τα δύο μη αιρετά μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας και το το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το Συμβούλιο έχει διετή και άμισθη θητεία και είναι επιφορτισμένο με τη γενική εποπτεία  της λειτουργίας του οργανισμού. Ορίζει επίσης το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ, ο οποίος φέρει τη διοικητική και θεραπευτική ευθύνη για το ΚΕΘΕΑ.

Το Συμβούλιο Πολιτικής ΚΕΘΕΑ (ΣΠΟΚ) απαρτίζεται από την ολομέλεια των εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης σε όλη την Ελλάδα (πάνω από 100 άτομα). Ρόλος του είναι η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής του οργανισμού.

 Το ΚΕΘΕΑ τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΘΕΑ

Πρόεδρος

Γιώργος Μπαρδάνης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής

Αντιπρόεδρος

Κώστας Αρβανίτης,  δημοσιογράφος, διευθυντής Ρ/Σ «Στο κόκκινο»

Μέλη

Ηλίας Μαμαλάκης, οικονομολόγος, ειδικός σε θέματα γαστρονομίας

Κλήμης Ναυρίδης, πρώην καθηγητής Ψυχολογίας της Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μανώλης Χάρος, ζωγράφος και χαράκτης

Ελισσάβετ Συμεωνίδου Καστανίδoυ, καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νίκος Κωνσταντάρας,  δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας «Η Καθημερινή» 

Βάσω Παπαδιώτη Αθανασίου, πρώην αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχολογίας Π/μίου Ιωαννίνων, ψυχολόγος, οικογενειακή-συστημική θεραπεύτρια

Δημήτρης Πλουμπίδης, καθηγητής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναπληρωματικά μέλη

Νίκος Κατσικερός, πολιτικός μηχανικός, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΤΕΜΕΣ ΑΕ

Πέτρος Δαμιανός, μαθηματικός, Διευθυντής Γυμνασίου και Λυκείου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα,

Ιωάννης Μπέκας,  αν. καθηγητής Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ως εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ορίστηκε ο Βασίλειος Κουρμπέτης, σύμβουλος Α Ειδικής ΑγωγήςΤι είναι το ΚΕΘΕΑ
Σε ποιους απευθύνεται
Θεσμικό πλαίσιο
Άνθρωποι
Πόροι
Διεθνείς σχέσεις
Aποτελεσματικότητα
Όφελος για την κοινωνία