Κινητήρια δύναμη του ΚΕΘΕΑ είναι το προσωπικό και οι εθελοντές του. Οι περισσότεροι απασχολούνται στην «πρώτη γραμμή», την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες ουσιών και στις οικογένειές τους.

Οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ προέρχονται κυρίως από το χώρο των κοινωνικών επιστημών, της ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας, και έχουν ενταχθεί στον οργανισμό ύστερα από συστηματική θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση. Ποσοστό 20% είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων.

Στο δύσκολο και υψηλών απαιτήσεων χώρο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, το ΚΕΘΕΑ προσπαθεί να εξασφαλίσει στους εργαζόμενους τους όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες δουλειάς, εφαρμόζοντας σύστημα παροχής κινήτρων, κυρίως σε θέματα υγείας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και μέριμνας για την πατρότητα-μητρότητα. Ειδικά θεσμοθετημένα όργανα και διαδικασίες αποσκοπούν στη διασφάλιση και προαγωγή της δεοντολογίας στον οργανισμό και στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων.

Το έργο του οργανισμού υποστηρίζεται από ευρύ δίκτυο εθελοντών: Το αιρετικό εθελοντικό διοικητικό συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, τους 11 Συλλόγους Οικογένειας των θεραπευτικών προγραμμάτων και δεκάδες εθελοντές σε όλη την Ελλάδα.