Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Ψυχική απεξάρτηση
Είκοσι  μια (21) μονάδες ψυχικής απεξάρτησης (Θεραπευτικές Κοινότητες και άλλου τύπου) αποτελούν την κύρια και πιο εντατική φάση θεραπείας των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, όπου παραπέμπεται ο χρήστης ναρκωτικών μετά τη σύντομη προετοιμασία του στο Συμβουλευτικό Κέντρο. Η προσέγγιση είναι ψυχοκοινωνική και δεν χρησιμοποιούνται υποκατάστατα ή άλλες ουσίες.  Οι Θεραπευτικές Κοινότητες παρέχουν ένα δομημένο, ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ενεργητική συμμετοχή και την ισότιμη αλληλεπίδραση όλων των μελών του.

Στόχοι τους είναι:

• Σωματική αποτοξίνωση και πλήρης αποχή από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.
• Ψυχική απεξάρτηση.
• Εγκατάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς.
• Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων.
• Επαγγελματικός προσανατολισμός, εκπαίδευση και κατάρτιση.
• Υποστήριξη για επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων.
• Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων.
 
Οι Θεραπευτικές Κοινότητες διακρίνονται σε διαμονής και εξωτερικής παρακολούθησης και καλύπτουν πολλές γεωγραφικές περιοχές και ομάδες-στόχους: έφηβοι, ενήλικες, γονείς, μετανάστες, εξαρτημένοι από το αλκοόλ, τον τζόγο και το Διαδίκτυο. Ο χρόνος παραμονής στις μονάδες απεξάρτησης κυμαίνεται από 9 έως 12 μήνες συμμετοχής, ενώ οι 7 στους 10 από αυτούς που ολοκληρώνουν Θεραπευτική Κοινότητα, πέντε χρόνια μετά, απέχουν από τη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, δεν έχουν καμία νομική εμπλοκή και εργάζονται.

Αναζητήστε
τις Θεραπευτικές Κοινότητες του ΚΕΘΕΑ
Πώς γίνεται η θεραπεία
Μείωση βλάβης & συμβουλευτική
Ψυχική απεξάρτηση
Κοινωνική επανένταξη
Οικογενειακή υποστήριξη
Υποστήριξη φυλακισμένων - αποφυλακισμένων
Αντιμετώπιση διπλής διάγνωσης
Εκπαίδευση & κατάρτιση
Φροντίδα της υγείας
Νομική στήριξη