Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Οικογενειακή υποστήριξη
Τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης απευθύνονται στα μέλη της οικογένειας και άλλα άτομα του στενού περιβάλλοντος των χρηστών ναρκωτικών, προσφέροντας ενημέρωση, συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη. Η συμμετοχή της οικογένειας αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και είναι αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ. Στη χώρα μας ιδίως, όπου 7 στους 10 χρήστες ναρκωτικών μένουν με την οικογένειά τους, οι στενοί συγγενείς μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην έναρξη και ολοκλήρωση της θεραπείας. Αρκετές φορές η οικογένεια του χρήστη ναρκωτικών έρχεται σε επαφή με το θεραπευτικό πρόγραμμα πριν από τον ίδιο και αποτελεί βασική πηγή παραπομπής του στη θεραπεία. Τα Κέντρα προσφέρουν:
  • Ενημέρωση για τη χρήση, την εξάρτηση και τις δυνατότητες θεραπείας.
  • Συναισθηματική στήριξη και ενίσχυση
  • Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των οικείων για ενεργή συμμετοχή τους στις θεραπευτικές διαδικασίες.
  • Εκπαίδευση και υποστήριξή τους, ώστε να κινητοποιήσουν τους εξαρτημένους για θεραπεία.
  • Εκπαίδευση στη δημιουργία υποστηρικτικού προς την αποχή περιβάλλοντος και την πρόληψη της υποτροπής.
  • Βελτίωση της επικοινωνίας και της λειτουργικότητας της οικογένειας.
  • Προσωπική ανάπτυξη των μελών της οικογένειας μέσα από ομάδες αυτοβοήθειας και δημιουργικές δραστηριότητες.
  • Προσωπική ανάπτυξη μέσα από ομάδες αυτοβοήθειας και δημιουργικές δραστηριότητες.
Αναζητήστε το πλησιέστερο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ
Πώς γίνεται η θεραπεία
Μείωση βλάβης & συμβουλευτική
Ψυχική απεξάρτηση
Κοινωνική επανένταξη
Οικογενειακή υποστήριξη
Υποστήριξη φυλακισμένων - αποφυλακισμένων
Αντιμετώπιση διπλής διάγνωσης
Εκπαίδευση & κατάρτιση
Φροντίδα της υγείας
Νομική στήριξη