Η λήξη των νομικών εκκρεμοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για την απεξάρτηση και την επανένταξη στην κοινωνία. Για να βοηθήσει τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων στη διαδικασία επίλυσης των νομικών τους εκκρεμοτήτων από τη συνδεόμενη με τη χρήση παραβατική συμπεριφορά, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει την Υπηρεσία Νομικής Στήριξης. Η Υπηρεσία παρέχει δωρεάν ενημέρωση και συμβουλευτική, καθώς και νομική στήριξη στα άπορα μέλη. Δραστηριοποιείται με δύο γραφεία, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία των Δικηγορικών Συλλόγων των δύο πόλεων.