Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Κοινωνική επανένταξη
Τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης σε όλη την Ελλάδα υποδέχονται τα άτομα που ολοκληρώνουν την κυρίως φάση θεραπείας στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τη σταδιακή και ομαλή επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Στο στάδιο αυτό στόχος είναι η οργάνωση της προσωπικής και κοινωνικής ζωής σε νέες βάσεις, με οικονομική ανεξαρτησία, υγιείς, υποστηρικτικές σχέσεις και δημιουργικούς στόχους. Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Κέντρα περιλαμβάνουν:

• Δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενώνες αυτόνομης διαβίωσης για το αρχικό μεταβατικό διάστημα.
• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε τακτική εξωτερική βάση.
• Εκπαίδευση και κατάρτιση σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς.
• Επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική για την υποστήριξη της ένταξης στον κόσμο της εργασίας.
• Ενημέρωση για τα πολιτικά, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις.
• Νομική υποστήριξη.
• Μέριμνα για προβλήματα υγείας.
• Εκπαίδευση για την πρόληψη της υποτροπής.
• Συμβουλευτική οικογένειας και ζευγαριών.

Το στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης, διάρκειας ενός περίπου έτους, ακολουθεί η φάση της μετα-θεραπευτικής υποστήριξης, με την ολοκλήρωση της οποίας δίνεται η δυνατότητα αποφοίτησης από το ΚΕΘΕΑ.

Αναζητήστε
τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ
Πώς γίνεται η θεραπεία
Μείωση βλάβης & συμβουλευτική
Ψυχική απεξάρτηση
Κοινωνική επανένταξη
Οικογενειακή υποστήριξη
Υποστήριξη φυλακισμένων - αποφυλακισμένων
Αντιμετώπιση διπλής διάγνωσης
Εκπαίδευση & κατάρτιση
Φροντίδα της υγείας
Νομική στήριξη