Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Εκπαίδευση & κατάρτιση
H χρήση ουσιών συνδέεται με τη σχολική αποτυχία και την εγκατάλειψη του σχολείου. Σε όλα τα στάδια θεραπείας το ΚΕΘΕΑ παρέχει στα μέλη του συμβουλευτική και καθοδήγηση σε θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού και τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Για το σκοπό αυτό στο ΚΕΘΕΑ λειτουργούν:

Εκπαιδευτικές-δημιουργικές ομάδες
σε κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα με ποικίλα αντικείμενα, όπως αθλητισμός, εικαστικά, μουσική, λογοτεχνία, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα κ.ά.

4 Μεταβατικά Σχολεία, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης, που δίνουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την προετοιμασία για εισαγωγή σε τριτοβάθμιες σχολές, κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

4 Παραγωγικές Μονάδες- προστατευμένα εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη που παρέχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης μέσω μαθητείας στις γραφικές τέχνες, την κεραμική, την ξυλουργική και τη γεωργία. Η μαθητεία είναι πεντάμηνη και κατά τη διάρκειά της παρέχεται αμοιβή και ασφάλιση.

2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης, που πραγματοποιούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης προγράμματα προκατάρτισης, κατάρτισης και συνοδευτικών υπηρεσιών για μέλη και αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων.

5 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, που λειτουργούν ως παραρτήματα δημόσιων ΙΕΚ των αντίστοιχων περιοχών. Προσφέρουν δημόσια αναγνωρισμένη εκπαίδευση στους τομείς της ξυλουργικής, της κεραμικής, της μαγειρικής και των εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα.
Πώς γίνεται η θεραπεία
Μείωση βλάβης & συμβουλευτική
Ψυχική απεξάρτηση
Κοινωνική επανένταξη
Οικογενειακή υποστήριξη
Υποστήριξη φυλακισμένων - αποφυλακισμένων
Αντιμετώπιση διπλής διάγνωσης
Εκπαίδευση & κατάρτιση
Φροντίδα της υγείας
Νομική στήριξη