Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προμήθειες
Το ΝΠΙΔ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) ΙΘΑΚΗ, έχοντας υπόψη: 1.      Tον Ν4412/2016 2.      Tο αίτημα... [...]
Σε εφαρμογή της απόφασης της 4ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παροχ... [...]
Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων της  Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ ... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης Π... [...]
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Α’ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος ΙΧ τύπο... [...]
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και εγκεκριμένο από τον Δντή ΚΕΘΕΑ αίτημα με ΑΠ: ΑΕΔ-ΕΞ-2018/20, Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ... [...]
Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΕΞ-2... [...]
To ΚΕΘΕΑ σε συνέχεια της απόφασης της 3ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ περί έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για... [...]
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016  όπως ισχύουν κάθε φορά, Την απόφαση της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ ΚΕΘΕΑ η οπ... [...]
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016  όπως ισχύουν κάθε φορά, Την απόφαση της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ ΚΕΘΕΑ η οπο... [...]
Σελίδα 1 από 26Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
Νέα
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τύπος
Προμήθειες
Web radio