Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Πρόγραμμα άμεσης πρόσβασης και μείωσης της βλάβης

Για την υποστήριξη εξαρτημένων ατόμων στον δρόμο, και ιδίως όσων δεν έχουν αίτημα θεραπείας, είναι αποκομμένοι από τις υπηρεσίες και άλλες πηγές βοήθειας ή βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ εφαρμόζει από το 1995 προγράμματα άμεσης πρόσβασης και μείωσης της συνδεόμενης με τη χρήση ουσιών βλάβης.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τόσο δράσεις προσέγγισης χρηστών στον δρόμο (street-work) όσο και τη λειτουργία ειδικών χώρων διημέρευσης εξαρτημένων (στέκια). Η προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ δεν αποκλείει τον μακροπρόθεσμο στόχο της ένταξης σε θεραπεία και επίτευξης της αποχής, ωστόσο, δεν τον θέτει ως προϋπόθεση για την παροχή υποστήριξης. Στις μονάδες του περιλαμβάνονται:

  • Πρόγραμμα προσέγγισης χρηστών στον δρόμο. Διενεργείται με καθημερινές περιπατητικές ή εποχούμενες εξορμήσεις (κινητή μονάδα), διαφορετικές ώρες του εικοσιτετραώρου και σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας. Προσφέρει: ψυχολογική υποστήριξη, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και παραπομπές στην τριτοβάθμια περίθαλψη, ανταλλαγή συριγγών και διανομή προφυλακτικών, δράσεις προαγωγής υγείας για ασφαλέστερη χρήση ουσιών, διασύνδεση με θεραπευτικά προγράμματα και άλλες υπηρεσίες, απευθείας εισαγωγή σε Θεραπευτική Κοινότητα, σε περιπτώσεις κρίσης.
  • Δύο Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης, στα Εξάρχεια και  την Ομόνοια (Οff Club). Τα Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης («στέκια») είναι ασφαλείς και "ελεύθεροι" από ουσίες χώροι που δίνουν στους εξαρτημένους τη δυνατότητα να παραμείνουν σημαντικό διάστημα της ημέρας μακριά από την πιάτσα και να έχουν άμεση πρόσβαση σε φροντίδα. Προσφέρουν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και παραπομπές στην τριτοβάθμια περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, σεμινάρια με στόχο για τον περιορισμό των κινδύνων και βλαβών που συνδέονται με τη χρήση, ανταλλαγή συριγγών, σίτιση, ιματισμό και εγκαταστάσεις για τη φροντίδα της ατομικής υγιεινής, ενημέρωση και συμβουλευτική για νομικά θέματα και θέματα κοινωνικο-προνοιακής φροντίδας, παραπομπές σε θεραπευτικά προγράμματα και άλλες υπηρεσίες.
  • Μονάδα Σωματικής Υγείας. Παρέχει στα μέλη όλων των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ολοκληρωμένη οδοντιατρική αντιμετώπιση (διάγνωση, θεραπεία, προσθετική). 
  • Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και πρόληψης όλων των βαθμίδων ψυχικής υγείας στα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ.
 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του προγράμματος στο 210 5200800.

Μονάδες
ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ | Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης Κουμουνδούρου 28
104 37 Αθήνα
τηλ. 210 5200800, 210 5200810

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ | Κινητή Μονάδα Street-Work Κουμουνδούρου 28
106 81 Αθήνα
τηλ. 210 5200800, 210 5200810
φαξ 210 3821051

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ | Μονάδα Σωματικής Υγείας Εμμανουήλ Μπενάκη 84
106 81 Αθήνα
τηλ. 210 3301159
φαξ. 210 3304104


ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ | Μονάδα Ψυχικής Υγείας Εμμανουήλ Μπενάκη 84, 106 81 Αθήνα
τηλ. 210 3301157-9
φαξ 210 3806892

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ | Μονάδας Άμεσης Πρόσβασης Off club Εμμανουήλ Μπενάκη 84
106 81 Αθήνα
τηλ. 210 3301157-9
φαξ. 210 3806892

Θεραπευτικά προγράμματα
Αναζήτηση υπηρεσιών
Κατάλογος προγραμμάτων