Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1114 Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο

Η τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής 1114 λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ και έχει στόχο την παροχή ενημέρωσης και βοήθειας για τα ζητήματα που δημιουργεί η προβληματική ενασχόληση με τον τζόγο στους ίδιους τους παίκτες, τα μέλη της οικογένειάς τους και τα φιλικά τους πρόσωπα. Δημιουργήθηκε το 2011 με τη συνεργασία της Εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε, καθώς διαπιστώθηκε η ανάγκη σύστασης μιας γραμμής βοήθειας για άτομα που πιθανόν αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από την ενασχόληση τους με  τα τυχερά παιχνίδια.

Η δημιουργία και διαρκής υποστήριξη της γραμμής 1114 εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζει η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ως βασική και απαρέγκλιτη αρχή και διέπει το σύνολο των δράσεών του. Στο ίδιο πλαίσιο η Εταιρεία έχει αναλάβει και συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί μια σειρά από δράσεις που εντάσσονται στον άξονα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εξασφαλίζοντας την προστασία αλλά και τη διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου γύρω από το θέμα της προβληματικής ενασχόλησης με τα  τυχερά παιχνίδια.

Οι στόχοι της τηλεφωνικής υπηρεσίας 1114 είναι:

    • η υποστήριξη από συμβούλους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι για να ακούσουν προσεκτικά και να επισημάνουν τις συμπεριφορές που παγιώνουν ή εντείνουν την προβληματική ενασχόληση,
    • η ενημέρωση για την επίδραση που έχει η προβληματική ενασχόληση με τον τζόγο στον ίδιο τον παίκτη και το περιβάλλον του,
    • η παροχή προτάσεων για καλύτερη διαχείριση της προβληματικής ενασχόλησης και των συνεπειών που προκαλεί,
    • η πληροφόρηση για τα δημόσια προγράμματα απεξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια καθώς και για άλλους τρόπους οργανωμένης αντιμετώπισης του προβλήματος.
Η Γραμμή 1114 λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα (9.00 - 22.00). Οι κλήσεις είναι δωρεάν χωρίς χρέωση*. Η επικοινωνία είναι ανώνυμη με σεβασμό στο απόρρητο. Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης παρέχονται και μέσω e-mail (τηλεσυμβουλευτική) στο 1114a@kethea-alfa.gr.

*Ισχύει για συνδρομητές του ΟΤΕ από σταθερό.
Θεραπευτικά προγράμματα
Αναζήτηση υπηρεσιών
Κατάλογος προγραμμάτων