ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Το ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ανήκει στο δίκτυο υπηρεσιών του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ και ξεκίνησε τη λειτουργία του το Νοέμβριο του 2008. Απευθύνεται σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους. Η Μονάδα λειτουργεί σε κτήριο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Λέσβου.

Στους χρήστες παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και κινητοποίησης για θεραπεία. Στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις Θεραπευτικές Κοινότητες διαμονής του ΚΕΘΕΑ σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, απευθύνεται στο οικογενειακό και προσωπικό περιβάλλον του εξαρτημένου χρήστη ναρκωτικών, ανεξάρτητα από το αν ο ίδιος είναι ενταγμένος σε θεραπεία, παρέχοντας ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη.

Το ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ παρέχει επίσης υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης σε άτομα που κάνουν πειραματική, περιστασιακή ή συστηματικότερη χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στις οικογένειές τους. Στόχος είναι να υποστηρίξει τους νέους αλλά και ολόκληρη την  οικογένεια, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματά τους και να ζήσουν μια πιο δημιουργική ζωή, αποτρέποντας παράλληλα τη σοβαρότερη εμπλοκή  με τις ναρκωτικές ουσίες. Οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από βραχύχρονες ή μακρόχρονες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν: ατομική συμβουλευτική, οικογενειακή θεραπεία, ομαδική συμβουλευτική και θεραπεία, και άλλες δραστηριότητες, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε οικογένειας.

ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ερμού 311 (Επάνω Σκάλα)
811 00 Μυτιλήνη
τηλ. 2251025670