Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μονάδα Συμβουλευτικής και Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ στη Μυτιλήνη δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2008 και απευθύνεται σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους. Η Μονάδα λειτουργεί σε κτήριο που έχει παραχωρήσει η Νομαρχία Λέσβου. Στους χρήστες ναρκωτικών παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και κινητοποίησης για θεραπεία. Στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις Θεραπευτικές Κοινότητες διαμονής του ΚΕΘΕΑ σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, απευθύνεται στο οικογενειακό και προσωπικό περιβάλλον του εξαρτημένου χρήστη ναρκωτικών, ανεξάρτητα από το αν ο ίδιος είναι ενταγμένος σε θεραπεία, παρέχοντας ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη. 

Η Μονάδα σύντομα θα υποστηρίζει και την κοινωνική επανένταξη όσων έχουν ολοκληρώσει Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ και σκοπεύουν να εγκατασταθούν στη Μυτιλήνη ή σε κοντινές περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται και η δημιουργία ξενώνα. Η ολοκλήρωση του δικτύου υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στη Μυτιλήνη θα δίνει και τη δυνατότητα ένταξης σε Θεραπευτική Κοινότητα που θα δημιουργηθεί στην πόλη την επόμενη τριετία.Μονάδες
ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Μονάδα Συμβουλευτικής και Επανένταξης Ερμού 311
811 00 Μυτιλήνη
τηλ. 22510 25670, 22510 54862

Θεραπευτικά προγράμματα
Αναζήτηση υπηρεσιών
Κατάλογος προγραμμάτων