Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ Πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης και θεραπείας εξωτερικής παρακολούθησης για εφήβους και ενήλικες

Το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ απευθύνεται σε έφηβους και ενήλικες χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών και τις οικογένειές τους και βρίσκεται στο Βόλο. Στο Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Κέντρο παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης καθώς και προετοιμασία για ένταξη στις δομές κύριας φάσης θεραπείας του ΚΕΘΕΑ στο Βόλο. Από το 2018, στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Δήμο της περιοχής, προσφέρονται επίσης υπηρεσίες συμβουλευτικής στον Αλμυρό

Στη Μονάδα Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ παρέχει σε ημερήσια βάση εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, θεραπείας και επανένταξης σε χρήστες ουσιών, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους με τη χρήση, την ηλικία τους, τις εκπαιδευτικές ή εργασιακές τους υποχρεώσεις και την παρουσία ή μη υποστηρικτικού οικογενειακoύ περιβάλλοντος. Στόχος είναι κάθε εξυπηρετούμενος να ενταχθεί στο κατάλληλο για τις ανάγκες του θεραπευτικό πλαίσιο. Για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των απεξαρτημένων το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ δίνει έμφαση στη συστηματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, και, μέσω του Κλαμπ Εργασίας, εντάσσονται σε προγράμματα εκπαίδευσης-κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού κ.λπ.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα απευθύνεται παράλληλα στις οικογένειες (γονείς, συντρόφους, αδέρφια) των χρηστών με υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής, υποστήριξης και θεραπείας.

Η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση της χρήσης ουσιών σε παιδιά και νέους αποτελεί σημαντικό πεδίο δράσης για τον ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟ, ο οποίος διοργανώνει συστηματικές παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, ενώ συνεργάζεται και με φορείς στον χώρο της παιδικής προστασίας.

Επιπλέον, παρεμβαίνει στο σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης με πρόγραμμα συμβουλευτικής στο σωφρονιστικό κατάστημα Κασσαβέτειας  και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων. 

Στο Στέκι Πολιτισμού Μετα-μορφώσεις του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ διοργανώνονται δημιουργικές, πολιτισμικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Στον Στέκι λειτουργεί ανοικτή δανειστική βιβλιοθήκη σε καθημερινή βάση, προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε δημιουργικές ομάδες και οργανώνονται εκδηλώσεις.  

Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, και ενθαρρύνει την ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού και προσφοράς για την κάλυψη των αναγκών των μελών του προγράμματος και την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στη γραμματεία: 24210 23430


Μονάδες
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ | Μονάδα Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης Μεταμορφώσεως 27
383 33 Βόλος
τηλ. 24210 23863, 24210 23563
φαξ. 24210 64615

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ | Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Κέντρο Γ. Καρτάλη 48
383 33 Βόλος

τηλ. 24210 77055,
24210 36412
φαξ. 24210 23626

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ | Προγράμματα Συμβουλευτικής στις Φυλακές Μεταμορφώσεως 27
383 33 Βόλος
τηλ. 24210 23863, 24210 23563
φαξ. 24210 64615

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ | Υπηρεσίες πρόληψης & έγκαιρης παρέμβασης Γ. Καρτάλη 48
383 33 Βόλος

τηλ. 24210 77055,
24210 36412
φαξ. 24210 23626

Θεραπευτικά προγράμματα
Αναζήτηση υπηρεσιών
Κατάλογος προγραμμάτων