ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ Ανοιχτό Πρόγραμμα Θεραπευτικό πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης ενηλίκων Τo Ανοιχτό Πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εξάρτησης χωρίς να απομακρυνθούν από το εργασιακό ή από το οικογενειακό/κοινωνικό τους περιβάλλον. Το πρόγραμμα αποτελείται από την κύρια φάση θεραπείας και τη μεταθεραπευτική υποστήριξη.

Η ένταξη στο πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης ξεκινάει μετά την προετοιμασία στο Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ. Βασικός στόχος είναι να βοηθήσει το άτομο να υιοθετήσει ένα νέο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς και ένα νέο σύστημα αξιών, ώστε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις δυσκολίες της ζωής του χωρίς να καταφεύγει στη χρήση ουσιών.

Η έμφαση στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η υποστήριξη για την εύρεση εργασίας ή την παραμονή σε αυτήν, καθώς και η ενδυνάμωση των σχέσεων με την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον, αποτελούν το «κλειδί» στην επίτευξη της θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική και ομαδική συμβουλευτική και θεραπεία, ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, νομική στήριξη, ομάδες πρόληψης της υποτροπής, εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, σεμινάρια ειδικού περιεχομένου, επαγγελματική συμβουλευτική, δυνατότητα ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα ανήκει στο Δίκτυο Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες απεξάρτησης για ενήλικες (πρόγραμμα διαμονής, πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης), για εφήβους (ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ), για εξαρτημένους γονείς και τη γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις (1145).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του προγράμματος στο 2310 221945.
Μονάδες
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ Ανοιχτό Πρόγραμμα | Πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης Ρεμπέλου 7
546 31 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 544939
φαξ 2310 544939

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ Ανοιχτό Πρόγραμμα | Συμβουλευτικό Κέντρο Ευριπίδου 16
546 34 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 544939
2310 212030-1, φαξ 2310 215999