ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ Θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, με έδρα την Καλαμάτα, λειτουργεί από  το 2009 με στόχο να καλύψει τις ανάγκες των εξαρτημένων χρηστών ναρκωτικών και των οικογενειών τους στη νότια Πελοπόννησο. Είναι θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής και απευθύνεται σε ενήλικες. Η πρώτη επαφή με το πρόγραμμα γίνεται στα Συμβουλευτικά του Κέντρα, στην Καλαμάτα και το Ναύπλιο, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους χρήστες ναρκωτικών και τις οικογένειές τους, αλλά και ενημέρωση σε όποιον ενδιαφέρεται για τα θέματα της εξάρτησης από ναρκωτικά και της απεξάρτησης. Παράλληλα προετοιμάζoυν όποιον το επιθυμεί για ένταξη στη  Θεραπευτική Κοινότητα ΚΥΤΤΑΡΟ.

Η Θεραπευτική Κοινότητα ΚΥΤΤΑΡΟ, όπου γίνεται η κύρια φάση θεραπείας, βρίσκεται λίγο πιο έξω από την πόλη της Καλαμάτας και είναι δυναμικότητας 35 θέσεων. Η λειτουργία της στηρίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μελών της. Μέσα σε κλίμα συναισθηματικής ασφάλειας και αλληλοβοήθειας τα μέλη αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και μαθαίνουν νέους τρόπους  διαχείρισης των δυσκολιών. Συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (καλλιτεχνικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές κ.ά.), καλλιεργούν προσωπικά ενδιαφέροντα, έχουν την ευκαιρία να καλύψουν εκπαιδευτικά κενά,  έρχονται σε επαφή με την τοπική κοινότητα και προετοιμάζονται για την κοινωνική τους επανένταξη.

To Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώνα, στον οποίο μπορούν να διαμείνουν όσοι ολοκληρώνουν τη Θεραπευτική Κοινότητα έως ότου να βρουν δουλειά. Στη φάση αυτή στόχος είναι η ομαλή ένταξη του ατόμου στην κοινωνία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση καθώς και στην πρόληψη της υποτροπής.

Οι οικογένειες των χρηστών ναρκωτικών μπορούν να απευθύνονται στο Πρόγραμμα Οικογενειακής Υποστήριξης, ακόμα και αν το εξαρτημένο μέλος τους δεν είναι ενταγμένο σε θεραπεία. Στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους γονείς, συγγενείς και φίλους, καθώς και ατομικές και ομαδικές συναντήσεις συμβουλευτικής και υποστήριξης.

Στην Καλαμάτα λειτουργεί επίσης Πολυδύναμο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο που παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που είναι εξαρτημένα από παράνομες ουσίες και αλκοόλ και συγχρόνως αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας (διπλή διάγνωση). Επίσης, απευθύνεται σε εξαρτημένους από τα τυχερά παιχνίδια και το Διαδίκτυο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του προγράμματος στο 27210 87356.
Μονάδες
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ | Γραμματεία Προγράμματος Κολοκοτρώνη 1, 241 00 Καλαμάτα
τηλ. 27210 87356

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ | Θεραπευτική Κοινότητα διαμονής Θέση Παλιάμπελα Δημ. Διαμέρισμα Σπερχογείας
Καλαμάτα
τηλ. 27210 32872
φαξ. 27210 32276

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ | Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης Κουμουνδούρου 3
241 00 Καλαμάτα
τηλ. 27210 89482
φαξ. 27210 26020

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ | Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης
Κουμουνδούρου 3
241 00 Καλαμάτα
τηλ. 27210 89482
φαξ. 27210 26020

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ | Συμβουλευτικο Κέντρο Κουμουνδούρου 3
241 00 Καλαμάτα
τηλ. 27210 89482
φαξ. 27210 26020

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ | Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωάν. Βαρβάκη 4, 211 00 Nαύπλιο
τηλ. 27520 47251