ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ Θεραπευτικό πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης ενηλίκων

Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ δημιουργήθηκε το 2002 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ύστερα από αιτήματα φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης σε ενήλικες χρήστες νόμιμων και παράνομων ουσιών και τις οικογένειές τους στις πόλεις Καβάλα, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.

Στην Καβάλα το Συμβουλευτικό Κέντρο παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, κινητοποίησης και προετοιμασίας για ένταξη  στη Θεραπευτική Κοινότητα ΚΙΒΩΤΟΣ. Η συμμετοχή στην Κοινότητα, που στεγάζεται σε κτίριο παραχωρημένο από το δήμο Καβάλας, γίνεται σε εξωτερική βάση (μη διαμονής), ενώ υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενώνα όσων δεν διαθέτουν υποστηρικτικό δίκτυο ή προέρχονται από άλλους νομούς. Η θεραπευτική πορεία ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή στις δράσεις του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης. Επιπλέον στην Καβάλα λειτουργεί  Βραδινή Θεραπευτική Κοινότητα, με ωράριο και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες χρηστών που είναι φοιτητές ή εργάζονται. Υποστήριξη και θεραπεία προσφέρονται επίσης σε άτομα εξαρτημένα  από το αλκοόλ.

Στην Αλεξανδρούπολη, μετά τη συμμετοχή στο Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης, υπάρχει  δυνατότητα ένταξης σε ανοικτό (μη διανομής) θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης για χρήστες παράνομων ουσιών και αλκοόλ. Οι υπηρεσίες στεγάζονται   σε εγκαταστάσεις παραχωρημένες από το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Στην Κομοτηνή λειτουργεί Συμβουλευτικό Κέντρο, σε εγκαταστάσεις που έχει παραχωρήσει ο δήμος της πόλης, για άτομα εξαρτημένα από παράνομες ουσίες, τα οποία παραπέμπει για ένταξη  στη Θεραπευτική Κοινότητα ΚΙΒΩΤΟΣ. Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης εφαρμόζεται και στο Γενικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κομοτηνής.

Και στις τρεις πόλεις  παρέχονται υπηρεσίες σε συγγενείς και συντρόφους χρηστών, από το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ  ΚΙΒΩΤΟΣ. 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του προγράμματος στο 2510 223131.

Μονάδες
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ | Θεραπευτική Κοινότητα εξωτερικής παρακολούθησης Γαληνού 27
654 03 Καβάλα
τηλ. 2510 245835
φαξ. 2510 245047

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ | Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης Γαληνού 27
654 03 Καβάλα
τηλ. 2510 245835
φαξ. 2510 245047

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ | Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης Αλεξανδρούπολης Τούντζας 100
681 00 Αλεξανδρούπολη
τηλ. 25510 89595, 25510 89681
φαξ. 25510 89596

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ | Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης Καβάλας Τσολάκη και Αθηνάς
654 03 Καβάλα
τηλ. 2510 223131, 2510 223134
φαξ. 2510 223135

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ | Συμβουλευτικό Kέντρο Αλεξανδρούπολης Τούντζας 100
681 00 Αλεξανδρούπολη
τηλ. 25510 89595, 25510 89681,
25510 84690
φαξ. 25510 89596

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ | Συμβουλευτικό Kέντρο Καβάλας Τσολάκη και Αθηνάς
654 03 Καβάλα
τηλ. 2510 223131, 2510 223134
φαξ. 2510 223135

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ | Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής - Πρόγραμμα Συμβουλευτικής στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κομοτηνής Πολυλειτουργικό Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Κομοτηνής
Μαρασλή 1
691 00 Κομοτηνή
τηλ. 25310 37842
φαξ 25310 37798