Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ Θεραπευτικό πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης ενηλίκων Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ δημιουργήθηκε το 2007 μετά από αίτημα των φορέων της πόλης. Σήμερα διαθέτει ένα δίκτυο θεραπευτικών υπηρεσιών στα Ιωάννινα, την Ηγουμενίτσα και την Άρτα που μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Στους χρήστες ναρκωτικών το πρόγραμμα προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη, ενημέρωση για τις δυνατότητες θεραπείας, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, φροντίδα για τη σωματική υγεία καθώς και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Εφόσον το επιθυμούν, οι συμμετέχοντες μπορούν να ενταχθούν και να πραγματοποιήσουν την ψυχική τους απεξάρτηση στην κύρια θεραπευτική δομή, τη Θεραπευτική Κοινότητα που λειτουργεί στα Ιωάννινα. Για όσους προέρχονται από περιοχές εκτός Ιωαννίνων το πρόγραμμα διαθέτει ξενώνα. Επίσης, για εργαζόμενους και φοιτητές λειτουργεί βραδινό πρόγραμμα, προκειμένου να μην διακόψουν τις εργασιακές και εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες. 

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης υποστηρίζει την ομαλή μετάβαση στην κοινωνία όσων έχουν ολοκληρώσει Θεραπευτική Κοινότητα. Παρέχει δυνατότητα διαμονής σε ξενώνα, συμβουλευτική, εκπαίδευση και κατάρτιση, επαγγελματικό προσανατολισμό και προώθηση στην απασχόληση, αξιοποιώντας το δίκτυο σχολών και εργοδοτών που διαθέτει το Πρόγραμμα, επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων, υποστήριξη για τη βελτίωση των σχέσεων με την οικογένεια και για την πρόληψη της υποτροπής.

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης υποστηρίζει το οικογενειακό περιβάλλον των χρηστών, ανεξάρτητα από το αν οι τελευταίοι θέλουν ή έχουν ενταχθεί σε θεραπεία. Στα μέλη της οικογένειας παρέχεται ενημέρωση, συναισθηματική στήριξη και φροντίδα, αλλά και εκπαίδευση για το πώς θα ενισχύσουν το κίνητρο του χρήστη ναρκωτικών για θεραπεία και θα τον υποστηρίξουν κατά τη διάρκειά της.

Στα Ιωάννινα λειτουργεί επίσης Πολυδύναμο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο που παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που είναι εξαρτημένα από παράνομες ουσίες και αλκοόλ και συγχρόνως αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας (διπλή διάγνωση). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του προγράμματος στο 26510 77010.
Μονάδες
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ | Θεραπευτική Κοινότητα εξωτερικής παρακολούθησης Κοραή 11
454 44 Ιωάννινα
τηλ. 26510 77010, 26510 77020
φαξ. 26510 75655

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ | Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11, ΚΕΠΑΒΙ
452 21 Ιωάννινα
τηλ. 26510 76850

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ | Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης Μακρυγιάννη 15Β
454 45 Ιωάννινα
τηλ. 26510 23139

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ | Πολυδύναμο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 (ΚΕΠΑΒΙ), αίθουσα 227
τηλ. 26510 64568
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ | Συμβουλευτικό Κέντρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11, ΚΕΠΑΒΙ, Αίθουσα 127
Τ.Θ. 141
452 21 Ιωάννινα
τηλ. 26510 64077, 26510 64059
φαξ. 26510 64971

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ | Συμβουλευτικό Κέντρο 28ης Οκτωβρίου 9,
461 00 Ηγουμενίτσα,
τηλ. 26650 92022

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ | Συμβουλευτικό Κέντρο Κρυστάλλη (δίπλα στα ΚΤΕΛ)
471 00 Άρτα
τηλ. 26810 22881

Θεραπευτικά προγράμματα
Αναζήτηση υπηρεσιών
Κατάλογος προγραμμάτων