Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Θεραπευτικό πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης ενηλίκων

Το KEΘEA ΔΙΑΒΑΣΗ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1990 στην Αθήνα. Απευθύνεται σε ενήλικους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους. Είναι πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης (μη διαμονής) που υποστηρίζει τα άτομα χωρίς να τα αποκόπτει από την οικογένεια, την εργασία, τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες και τον κοινωνικό τους περίγυρο.

Το Πρωινό Πρόγραμμα Απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ απευθύνεται σε νεαρούς ενήλικες άνω των 21 ετών με υποστηρικτικό οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον. Για εργαζόμενους και φοιτητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ουσιών λειτουργεί το Βραδινό Πρόγραμμα Απεξάρτησης. Συμβουλευτική υποστήριξη και θεραπεία παρέχεται επίσης σε περιστασιακούς χρήστες που εργάζονται ή σπουδάζουν και στις οικογένειές τους στη Δομή Δευτερογενούς Πρόληψης. 

To ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των μελών του, συνεργαζόμενο με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και εξασφαλίζοντας θέσεις φοίτησης και υποτροφίες για τα μέλη του. Έχει επίσης δημιουργήσει το Club Εργασίας που υποστηρίζει τα μέλη του, ώστε να διαμορφώσουν επαγγελματική ταυτότητα,  να σταθεροποιηθούν και να εξελιχθούν  στον επαγγελματικό τομέα. Επιπλέον, ευαισθητοποιεί και συνεργάζεται με φορείς και εργοδότες για την ισότιμη ένταξη των απεξαρτημένων στην αγορά εργασίας. 

Επιδιώκοντας τη δημιουργική εμπλοκή του κοινωνικού συνόλου στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και στην πρόληψη, το KEΘEA ΔΙΑΒΑΣΗ οργανώνει σε τακτική βάση ανοικτές εκδηλώσεις στην πόλη της Αθήνας και συνεργάζεται με ομάδες και φορείς που δραστηριοποιούνται με δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πολιτισμού. Σταθερό σημείο επαφής και αλληλεπίδρασης του προγράμματος με την ευρύτερη κοινωνία αποτελεί το Πολιτιστικό του Στέκι, που στεγάζεται στο χώρο της Ανοικτής Θεραπευτικής Κοινότητας,  και φιλοξενεί εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές και θεατρικές βραδιές, κινηματογραφικές προβολές κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του προγράμματος στο 210 8660087 (εσωτ. 13).

Μονάδες
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ | Club Eργασίας Ιθάκης 42
112 51 Aθήνα
τηλ. 210 8660087
φαξ 210 8668568


ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ | Kέντρο Kοινωνικής Eπανένταξης Φυλής 217
112 53 Αθήνα
τηλ. 210 8629812, 210 8641888

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ | Kέντρο Oικογενειακής Yποστήριξης 3ης Σεπτεμβρίου 176
112 51 Αθήνα
τηλ. 210 8612604,210 8655813
φαξ. 210 8665913
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ | Βραδινή Θεραπευτική Κοινότητα για εργαζόμενους-φοιτητές Iθάκης 42
112 51 Aθήνα
τηλ. 210 8660087, 210 8657826
φαξ. 210 8668468


ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ | Θεραπευτική Κοινότητα εξωτερικής παρακολούθησης Σταυρoπoύλoυ 29
112 52 Αθήνα
τηλ. 210 8640943, 210 8653960
φαξ. 210 8651227

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ | Πολιτιστικό Στέκι Σταυρoπoύλoυ 29
112 52 Αθήνα
τηλ. 210 8653960,
210 8663378
φαξ. 210 8651227

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ | Συμβουλευτικό Κέντρο Φυλής 217
112 51 Αθήνα
τηλ. 210 8626761
φαξ. 210 8659754


Θεραπευτικά προγράμματα
Αναζήτηση υπηρεσιών
Κατάλογος προγραμμάτων