ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ Πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια Το KEΘEA ΑΛΦΑ έχει έδρα την Αθήνα και απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις «νόμιμες» εξαρτήσεις - οι οποίες συχνά δεν αναγνωρίζονται ως πρόβλημα: το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια. Το πρόγραμμα KEΘEA ΑΛΦΑ παρέχει εξατομικευμένη θεραπεία σε εξωτερική βάση. Tο άτομο καλείται να αντιμετωπίσει την κατάχρηση ή την εξάρτηση και τα απορρέοντα προβλήματα χωρίς να απομακρυνθεί από το οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

Oυσιαστικό ρόλο μπορεί να παίξει η συμβολή του στενού προσωπικού και οικογενειακού περιβάλλοντος. Για αυτό, το KEΘEA ΑΛΦΑ προσφέρει συγχρόνως οικογενειακή υποστήριξη, κυρίως μέσα από την οργάνωση συναντήσεων ζευγαριών. Στο πρόγραμμα μπορούν να απευθυνθούν και οι οικογένειες των οποίων το εμπλεκόμενο με το αλκοόλ ή τα τυχερά παιχνίδια μέλος δεν έχει αποφασίσει να προσεγγίσει το ίδιο τις θεραπευτικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή η στήριξη που θα λάβουν περιλαμβάνει και βοήθεια στο πώς μπορούν να ενισχύσουν το κίνητρο του ατόμου για θεραπεία.

Στους κύριους στόχους του KEΘEA ΑΛΦΑ περιλαμβάνονται:

 • Περιορισμός ή πλήρης αποχή από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια.
 • Αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας.
 • Αποχή από βίαιες ή παραβατικές μορφές συμπεριφοράς.
 • Αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων.
 • Δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.
 • Πρόληψη της υποτροπής.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας γύρω από τις «νόμιμες» εξαρτήσεις.   

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του προγράμματος στο 210 9215776.
Μονάδες
ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ | Μονάδα για τα τυχερά παιχνίδια Χαρβούρη 1
116 36 Αθήνα
τηλ. 210 9215776, 210 9237777
φαξ. 210 9215786


ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ | Μονάδα για το αλκοόλ Χαρβούρη 1
116 36 Αθήνα
τηλ. 210 9215776, 210 9237777
φαξ. 210 9215786