ΚΕΘΕΑ MOSAIC Διαπολιτισμικό μεταβατικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC προσφέρει ενημέρωση, συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη σε εξαρτημένους μετανάστες/πρόσφυγες, προετοιμάζοντας όσους το επιθυμούν για ένταξη σε διαδικασία ψυχικής απεξάρτησης. Καλύπτει επίσης ευρύτερες ανάγκες κοινωνικής φροντίδας, φροντίδας της υγείας και της υγιεινής καθώς και υποστήριξης των εξαρτημένων μέσα από δικτύωση με υπηρεσίες, νομική ενημέρωση, μαθήματα ελληνικών, διαγνωστικές εξετάσεις κ.ά.

Ο συνδυασμός υπηρεσιών μείωσης της βλάβης, κινητοποίησης για θεραπεία, διαπολιτισμικής συμβουλευτικής και εκπαίδευσης διαμορφώνει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον υποδοχής κατάλληλο για τις ιδιαίτερες ανάγκες των μεταναστών/προσφύγων. Οι οικογένειες, οι σύντροφοι και οι φίλοι των εξαρτημένων μεταναστών μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες ενημέρωσης και συμβουλευτικής για θέματα που αφορούν την εξάρτηση. 

Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC δραστηριοποιείται επίσης με στόχο την ψυχολογική υποστήριξη μεταναστών/προσφύγων που δεν έχουν εμπλακεί με τη χρήση ναρκωτικών, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες κοινωνικής ένταξης, παρέχοντας ενημέρωση, εκπαίδευση και συμβουλευτική σε θέματα ενδοοικογενειακών σχέσεων, παραβατικότητας, περιστασιακής χρήσης ουσιών, εργασίας, υγείας, συναισθηματικών δυσκολιών, κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά. Στόχος η καλύτερη ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό και η προσωπική τους ανάπτυξη. 

Το ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC πραγματοποιεί επίσης πρόγραμμα παρέμβασης σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων που συντονίζονται από τον Διεθνή Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας των δύο φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών σε αυτόν τον πληθυσμό.

Η προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ MOSAIC είναι διαπολιτισμική. Η λειτουργία του στηρίζεται σε ομάδες εθελοντών, οι οποίες σχηματίζονται από Έλληνες αλλά και από τις εθνικές κοινότητες των μεταναστών/προσφύγων. Οι ομάδες αυτές λειτουργούν ως «γέφυρα επικοινωνίας» με τους μετανάστες βοηθώντας στη διερμηνεία και διαμεσολάβηση, την κοινωνική δικτύωση και τη συναισθηματική ενσωμάτωση των εξυπηρετούμενων. 

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας και η κατοχή νομιμοποιητικών εγγράφων δεν αποτελούν προϋποθέσεις για την ένταξη στο ΚΕΘΕΑ MOSAIC. 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στη γραμματεία του προγράμματος στο 210 8256944.
Μονάδες
ΚΕΘΕΑ MOSAIC | Πρόγραμμα Συμβουλευτικής στα Κρατητήρια Αλλοδαπών Αθήνας Μαγνησίας 28 & Ζολιώτη 2
112 51 Αθήνα
τηλ. 210 8256944, 210 8257164, 210 8256237
φαξ. 210 8257163


ΚΕΘΕΑ MOSAIC | Πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης για μετανάστες Μαγνησίας 28 & Ζολιώτη 2, 112 51 Αθήνα

τηλ. 210 8256944, 210 8257164, 210 8256237
φαξ 210 8257163

ΚΕΘΕΑ MOSAIC | Συμβουλευτικό κέντρο για μετανάστες Μαγνησίας 28 & Ζολιώτη 2
112 51 Αθήνα
τηλ. 210 8256944, 210 8257164, 210 8256237
φαξ. 210 8257163