Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Προσφορά εκπαίδευσης και εργασίας
Προσφορά εκπαίδευσης

Οι περισσότεροι χρήστες που φτάνουν στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο. Η κάλυψη αυτών των ελλείψεων είναι σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας. Το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει δίκτυα συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που προσφέρουν στα μέλη του υποτροφίες για την εκπαίδευση και επαγγελματική τους κατάρτιση, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαδικασία της απεξάρτησης και  κοινωνικής επανένταξης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και να συμβάλετε στον τομέα αυτόν, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκπαίδευσης Μελών του ΚΕΘΕΑ.


Προσφορά εργασίας

Η εύρεση εργασίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα που χρειάζεται να κερδίσουν όσοι ολοκληρώνουν πρόγραμμα απεξάρτησης. Η εργασία δεν εξασφαλίζει μόνο το απαραίτητο εισόδημα για την κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης. Είναι και κρίσιμος παράγοντας  αυτοεκτίμησης, καθώς κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται παραγωγικό μέλος της κοινωνίας.

Οι απόφοιτοι προγραμμάτων απεξάρτησης αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας μας και μπορούν να ενταχθούν ισότιμα και ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας, μόλις τους δοθεί η ευκαιρία.

Αν είστε εργοδότης μπορείτε να συμβάλετε στην προσπάθειά τους,  προσφέροντας θέσεις απασχόλησης.  Με αυτόν τον τρόπο δεν προσφέρετε απλώς μια θέση εργασίας, προσφέρετε μια θέση στη ζωή. Συμβάλλετε στην καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και, κατ’ επέκταση, στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. 


Γιατί να προσλάβω έναν απόφοιτο προγράμματος απεξάρτησης; 

Τα οφέλη δεν αφορούν μόνο τον απόφοιτο αλλά και την επιχείρησή σας. Ο απόφοιτος ενός προγράμματος απεξάρτησης είναι ένας  αξιόπιστος εργαζόμενος. Όσοι ολοκληρώνουν αναγνωρισμένα προγράμματα απεξάρτησης έχουν διαμορφώσει νέες στάσεις και συμπεριφορές, έχουν μάθει να δουλεύουν ομαδικά και να ανταποκρίνονται σε συνθήκες πίεσης. Παράλληλα, έχουν αναπτύξει και αποκτήσει δεξιότητες μέσα από τη συμμετοχή τους σε ομάδες κατάρτισης, καθώς και εξειδίκευση σε ποικίλους τομείς δραστηριότητας. Επιπλέον, η πολιτεία ενισχύει τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν απόφοιτους προγραμμάτων απεξάρτησης. Για την επιχορήγηση επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ο ΟΑΕΔ έχει αναπτύξει ένα ειδικό τριετές πρόγραμμα, το οποίο αφορά την πρόσληψη 2.300 ανέργων που είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένοι κ.ά. Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα αυτό.


Συμπληρώστε την αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από Εργοδότη για Απασχόληση Μελών - Αποφοίτων Θεραπευτικών Προγραμμάτων
Θέλω να βοηθήσω
Προσφορά εκπαίδευσης και εργασίας
KEΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ
Εθελοντές
Δωρεές
Σύλλογοι Οικογένειας