Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Εθελοντές

 Το ΚΕΘΕΑ απασχολεί πάνω από 350 εθελοντές το χρόνο    

  • σε υπηρεσίες «πρώτης γραμμής» προς τα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους, 
  • για την εκπαίδευση-επιμόρφωση όσων συμμετέχουν στα προγράμματα απεξάρτησης,
  • σε δραστηριότητες και προγράμματα πρόληψης στις εκπαιδευτικές κοινότητες και τις τοπικές κοινωνίες,
  • σε προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών και έρευνας,
  • για τη διοικητική υποστήριξη μονάδων και τμημάτων του.

Ο τομέας απασχόλησης των εθελοντών εξαρτάται από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του εθελοντή αλλά και τις εξελισσόμενες ανάγκες των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ. Στους εθελοντές προσφέρεται αναλυτική ενημέρωση για τους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας και τον κώδικά δεοντολογίας του οργανισμού, καθώς και συνεχής εκπαίδευση, υποστήριξη και εποπτεία σχετικά με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν.

Διαδικασία επιλογής εθελοντών

Σε πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές χρειάζεται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που ακολουθεί και να επισυνάψουν το βιογραφικό τους. Τα βιογραφικά συλλέγονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ και στη συνέχεια προωθούνται στα επιμέρους θεραπευτικά προγράμματα του οργανισμού. Όταν υπάρξει ανάγκη για την κάλυψη θέσης εθελοντή, τότε τα θεραπευτικά προγράμματα επικοινωνούν απευθείας με τον εθελοντή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνέντευξη.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών και επισυνάψτε το βιογραφικό σας.

Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας απευθείας στο fundraising@kethea.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων ΚΕΘΕΑ, 2109241993 εσωτ. 222.
Θέλω να βοηθήσω
Προσφορά εκπαίδευσης και εργασίας
KEΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ
Εθελοντές
Δωρεές
Σύλλογοι Οικογένειας