Μπορείτε να βοηθήσετε το έργο της απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης του ΚΕΘΕΑ με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Πραγματοποιήστε δωρεές στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ
  • Τυπώστε στη σύγχρονη μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, βοηθώντας την προσπάθειά της να καταρτίσει επαγγελματικά μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων και να ενισχύσει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ.
  • Βοηθήστε τους Συλλόγους Οικογένειας των θεραπευτικών προγραμμάτων, οι οποίοι αποτελούν τη βασικότερη πηγή εθελοντικής υποστήριξης του έργου του ΚΕΘΕΑ.
  • Αγοράστε προϊόντα των δημιουργικών εργαστηρίων και των παραγωγικών μονάδων του ΚΕΘΕΑ.
  • Προσφέρετε εκπαιδευτικές υποτροφίες ή θέσεις εργασίας σε μέλη και αποφοίτους του ΚΕΘΕΑ, διευκολύνοντας την προσπάθειά τους για μια νέα ζωή, κοινωνική και εργασιακή ένταξη. Εάν είστε εργοδότης, ενημερωθείτε για τα ειδικά κίνητρα που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την πρόσληψη απεξαρτημένων ατόμων.
  • Προσφέρετε εθελοντική εργασία, ανάλογα με το εκπαιδευτικό ή/και επαγγελματικό σας υπόβαθρο και τα ενδιαφέροντά σας, στα προγράμματα θεραπείας, επιμόρφωσης-εκπαίδευσης και νομικής στήριξης των μελών ή στα προγράμματα πρόληψης, εκπαίδευσης επαγγελματιών και έρευνας.  
  • Στηρίξτε ως χορηγοί επικοινωνίας τις πρωτοβουλίες του για την ενημέρωση του κοινού, καθώς και τις παρεμβάσεις των μελών του για τον πολιτισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους υποστήριξης του έργου του ΚΕΘΕΑ, μπορείτε να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων στο fundraising@kethea,gr ή στο 210 9241993-6 (εσωτ. 222).