Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις - 1145Γραμμή βοήθειας για τον τζόγο - 1114
Επικοινωνία
ΚΕΘΕΑ
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
Σορβόλου 24
11636 Αθήνα

τηλ.: 210 9241993 - 6
φαξ: 210 9241986

admin@kethea.gr

www.facebook.com/KETHEA
www.twitter.com/ KETHEAGR

Το ΚΕΘΕΑ παρέχει τη δυνατότητα υποβολής των αιτημάτων ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας.

Αναζητήστε εδώ την αίτηση που σας ενδιαφέρει συνοδευόμενη από χρήσιμες πληροφορίες καθώς και το σχετικό έντυπό σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε το αίτημά σας εγγράφως.

Για την αίτηση βεβαίωσης αποφοίτησης ΚΕΘΕΑ πατήστε εδώ.
Για την αίτηση βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος ΚΕΘΕΑ πατήστε εδώ
Επικοινωνία